Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro

Usługi - konkursy ofert cenowych

Dostawy - konkursy ofert cenowych

Roboty budowlane - konkursy ofert cenowych

TZ.221.43.2018 Dostawa sprzętu komputerowego

Brak elementów do pokazania.

TZ.221.60.2018 Zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych 7szt.

Brak elementów do pokazania.

Elka Systemy Informatyczne 2006